Zapisy do SPK w Genewie
REKRUTACJA
Rozpoczęliśmy drugi etap rekrutacji.
szkolapolska.ch
Dokumanty można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Skan wypełnionych formularzy należy przesłać na adres: genewa@orpeg.pl

Szanowni Państwo,
przepraszamy za brak potwierdzeń przyjęcia do szkoły.
W dalszym ciągu czekamy na zatwierdzenie organizacji roku.
Niezwłocznie po jej otrzymaniu zostanie zamieszczony na stronie plan zajęć, terminarz oraz będzie do Państwa wysłana wiadomość.