Ogłoszenia

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 2020/2021

W związku z brakiem wytycznych sanitarnych dotyczących organizacji zajęć w Szkole Polskiej oraz zmieniającą się liczbą uczniów w oddziałach klasowych, wszelkie informacje dotyczące planu zajęć, jak i rozpoczęcia roku szkolnego zostaną podane po 20 sierpnia.

Życzymy dużo zdrowia i kolejnych słonecznych dni w ten wakacyjny czas.

Grono Pedagogiczne Szkoły Polskiej w Genewie

--------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie edukacja wczesnoszkolna - 2020_2021

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. W. Micuty
przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie 
ogłasza nabór na stanowisko: nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

http://www.orpeg.pl/images/Genewa_edukacja_wczesnoszkolna-2020_21.pdf

--------------------------------------------------------------------

Zebrania Rodziców oraz wybory do Rady Rodziców na rok szkolny 2019 / 2020 odbędą się w następujących terminach:

klasa I a
16 października 2019 r., godz. 15.30, Szkoła w Meyrin
klasa I b
16 października 2019 r., godz. 19.15, Szkoła w Meyrin
klasa II a
6 listopada 2019 r., godz. 15.30, Szkoła w Meyrin
klasa II b
5 listopada 2019 r., godz.19.30, Szkoła w Meyrin
klasa III a
6 listopada 2019 r., godz. 19.00, Szkoła w Meyrin
klasa III b
15 października 2019 r., godz. 19.45, Szkoła w Meyrin
klasa IV
6 listopada 2019 r., godz. 20:20, Szkoła w Le Grand Saconne
klasa V
6 listopada 2019 r., godz. 16:30, Szkoła w Le Grand Saconne
klasa VI
17 października 2019 r., godz 17, Szkoła w Le Grand Saconne
klasa VII i VIII
17 października 2019 r., godz. 20:30, Szkoła w Le Grand Saconnex
grupa licealna
17 października 2019 r., godz. 20:30, Szkoła w Le Grand Saconnex

Szkoła  MONTHOUX (adres: Rue Virginio-Malnati 44, 1217 Meyrin)
Uprzejmie prosimy, aby skorzystali Państwo ze schodów, znajdujących się po lewej stronie od wejścia głównego.
Zebrania klas Ia, Ib oraz IIIb odbędą się na pierwszym piętrze.
Zebrania klas IIa, IIb oraz IIIa odbędą się na drugim piętrze.
Szkoła Ancienne Mairie (adres: Chemin de Torney 1, 1218 Le Grand-Saconnex)

 

 ######################################################################################

LEGITYMACJA SZKOLNA

Zgodnie z treścią § 81 rozporządzenia z dnia rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700) „do dnia 31 sierpnia 2020 r. legitymacje szkolne (…) MOGĄ być wystawiane na drukach, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 939)”.

 

Legitymacja dla nowych uczniów:

- wniosek_legitymacja_2019_(wypełniamy tylko jeden wniosek).

Uczeń zgubił legitymację i potrzebny jest duplikat:

- wniosek_legitymacja_2019-duplikat.

############################################################################################

 

Ogłoszenie edukacja wczesnoszkolna - 2019_2020

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. W. Micuty
przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie 
ogłasza nabór na stanowisko: nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

############################################################################################

 

Ogłoszenie edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel SPl Genewa 2019_2020

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. W. Micuty
przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie 
ogłasza nabór na stanowisko: nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

############################################################################################

Rok Szkolny 2019 / 2020

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: – wtorek 3 września 2019r. klasa II B oraz III B, - środa 4 września 2019 r. klasy I A, I B, II A, III A, IV, V, - czwartek 5 września 2019 r.  klasy VI oraz kl. VII i VIII.
 • UWAGA! Pierwsze zajęcia grupy licealnej odbędą się 3 lub 10 września. Dokładna informacja zostanie zamieszczona 2 września. Uczniowie przychodzą do szkół zgodnie z planem zajęć zamieszczonym na stronie SPl. 
 • Jeûne genevois - czwartek 5 września 2019 r. (zajęcia odbędą się w innym miejscu lub ewentualnie innym terminie)
 • Jesienne wakacje – od poniedziałku 21 października do piątku 01 listopada 2019 r.
 • Święta Bożego Narodzenia – od poniedziałku 23 grudnia 2019 r. do piątku 3 stycznia 2020 r.
 • Ferie zimowe – od poniedziałku 10 lutego do piątku 14 lutego 2020 r.
 • Zajęcia klas I-III z 3 i 4 marca odbędą się w innym terminie. 
 • Zajęcia klas VI, VII i VIII z dnia 9 kwietnia odbędą się w innym terminie. 
 • Święta Wielkanocne – od poniedziałku 13 kwietnia 2020 r. do piątku 24 kwietnia 2020 r.
 • Majówka - od poniedziałku 18 maja do piątku 22 maja 2020 r.
 • Rozdanie świadectw – 24 czerwca 2020 r.

############################################################################################

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zakończył się pierwszy etap rekrutacji. W czasie trwania posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej spisano protokół.

          W roku szkolnym 2019/2020 będą mogły rozpocząć naukę dzieci urodzone nie później niż w 2012 roku.

          W obecnych oddziałach znalazło się również miejsce dla kandydatów do klas starszych.

          Jeżeli zostanie zatwierdzona organizacja, uwzględniająca zapotrzebowanie na dwa oddziały klasy pierwszej, to zgodnie z kolejnością zgłoszeń będą również przyjmowane dzieci, które urodziły się w 2013 roku.

          Od 1 lipca do 3 lipca, do wszystkich z Państwa, którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne dzieci będzie wysłana indywidualna wiadomość.

          Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 1 września 2019 roku. Informacja o tym, gdzie i w jakich godzinach można składać oryginały dokumentów zostanie zamieszczona na stronach SPK w ostatnich dniach sierpnia. Dopuszcza się możliwość przekazania dokumentacji w formie elektronicznej  na adres genewa@orpeg.pl w tytule podając "Rekrutacja uzupełniająca i imię dziecka".  Za przesłane internetowo dokumenty Szkołą nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ochrony danych osobowych. Dla bezpieczeństwa, dokumenty można przesłać jako zaszyfrowane, zgodnie z procedurą dotyczącą obiegu w ten sposób wysyłanych plików.

Z wyrazami szacunku

Komisja Rekrutacyjna