Grono pedagogiczne

Kierownik SPK im. W. Micuty w Genewie:

 • mgr Kinga Zwalińska
  tel. 00 41 76 20 64 283

Nauczyciele:

 • Beata Szurnicka beata.szurnicka@szkolapolska.ch
  mgr stosunków międzynarodowych
  mgr filologii polskiej 
  specjalizacja nauczycielska i literaturoznawczo-językoznawcza 
  - kurs kwalifikacyjny uprawniający do nauczania wiedzy o Polsce

  nauczycielkagrupy gimnazjalnej oraz wiedzy o Polsce w klasie V, VI i VII oraz grupie gimnazjalnej                                                                                                                                
 • Ewelina Pisarska - Yui ewelina.pisarska-yui@szkolapolska.ch
  - mgr filologii polskiej
  - specjalizacja pedagogiczna
  - nauczanie języka polskiego jako obcego


  nauczycielka klas: VI i VII      
 • Aneta Zarzycka aneta.zarzycka@szkolapolska.ch
  - mgr filologii polskiej
  - specjalność edytorska
  - Studia Podyplomowe - Przygotowanie pedagogiczne  
  - kurs kwalifikacyjny uprawniający do nauczania wiedzy o Polsce

          - nauczycielka klasy: V

 • Kinga Zwalińska kinga.zwalinska@szkolapolska.ch
  - mgrpedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  mgr pedagogiki społeczno - opiekuńczej
  - Studia Podyplomowe Filologia Polska - Logopedia s
  - kurs kwalifikacyjny uprawniający do nauczania wiedzy o Polsce
nauczycielka klas: I, III a, III b
 • Marta Urbaniec marta.urbaniec@szkolapolska.ch
  - mgr filologii polskiej
  - specjalizacja filmoznawcza                                                 - Studia Podyplomowe - Przygotowanie pedagogiczne  

nauczycielka klasy IV
- mgr pedagogiki specjalnej
- specjalizacja: terapia pedagogiczna i rewalidacja 
  indywidualna
- licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej
  i przedszkolnej


nauczycielka klasy: II